Kosten

Wijkverpleging valt onder de ZVW, de Zorgverzekeringswet. Dit houdt in dat de hulp vergoed wordt uit de basisverzekering en gaat niet ten kosten van uw eigen risico.

Heeft u al een indicatie voor persoonlijke verzorging en of verpleging, dan worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Beschikt u nog niet over een indicatie, dan zullen wij (Wijkverpleegkundige) u indiceren.

Heeft u PGB, dan kunnen wij u ook helpen met een passende oplossing.

Wilt u hier meer over weten neem dan vrijblijvend Contact met ons op.

Particuliere zorg

Naast bovengenoemde reguliere zorg zijn er ook mogelijkheden om van particuliere zorg gebruik te maken bij A & A Thuiszorg. Neem gerust Contact op met ons kantoor voor het toezenden of informatie voor particuliere zorg.